logo

OnMeeting

Giải pháp họp trực tuyến tích hợp thông minh của bạn!

Họp trực tuyến cho doanh nghiệp của bạn chỉ với 1.899.000đ mỗi tháng.

Thông tin các gói dịch vụ OnMeeting

Dịch vụ thê trọn gói combo phòng họp trực tuyến

Basic

1 bộ thiết bị All-in-one OnMeeting OMT-10:
– Sony Type 1 / 2.3 glass wool, CMOS, 12.3 MP, 4K @ 30fps, e-PTZ.
– Horizontal rotation angle of 120°, vertical rotation angle up and down 15°.
– HDMI, 3.5mm, RJ45, USB 2.0 / 3.0 ports.
– Android 8.0, 2 xA73 + 2 x A53, 4GB RAM / 16GB ROM.
– Weight: 1.3kg, Camera bracket for wall or mobile vehicle.
– Size: Length x Height x D
(465 x 91 x 57mm).

1 License OnMeeting Basic online meeting software (50 người tham dự / 1 host)

1.899.000

Pro

1 bộ thiết bị All-in-one OnMeeting OMT-10:
– Sony Type 1 / 2.3 glass wool, CMOS, 12.3 MP, 4K @ 30fps, e-PTZ.
– Horizontal rotation angle of 120°, vertical rotation angle up and down 15°.
– HDMI, 3.5mm, RJ45, USB 2.0 / 3.0 ports.
– Android 8.0, 2 xA73 + 2 x A53, 4GB RAM / 16GB ROM.
– Weight: 1.3kg, Camera bracket for wall or mobile vehicle.
– Size: Length x Height x D
(465 x 91 x 57mm).

1 License OnMeeting Pro online meeting software (300 người tham dự / 1 host)

2.099.000

Enterprise

1 bộ thiết bị All-in-one OnMeeting OMT-10 video conferencing device box:
– Sony Type 1 / 2.3 glass wool, CMOS, 12.3 MP, 4K @ 30fps, e-PTZ.
– Horizontal rotation angle of 120°, vertical rotation angle up and down 15°.
– HDMI, 3.5mm, RJ45, USB 2.0 / 3.0 ports.
– Android 8.0, 2 xA73 + 2 x A53, 4GB RAM / 16GB ROM.
– Weight: 1.3kg, Camera bracket for wall or mobile vehicle.
– Size: Length x Height x D
(465 x 91 x 57mm).

1 License OnMeeting Enterprse online meeting software (1000 người tham gia / 1 host)
FTTH internet Package: Super 80Mbps

3.999.000

License Onmeeting Basic

– Tổ chức cho tối đa 200 người tham gia OnMeeting / 1 cuộc họp
– Không giới hạn số lượng cuộc họp.
– Mời/tham gia cuộc họp qua mã QR Code, qua link, qua mã phòng họp.
– Hỗ trợ nhắn tin riêng tư hoặc theo nhóm trong cuộc họp.
– Tích hợp Bảng trắng và tính năng thuyết trình

460.000

License Onmeeting Pro

– Tổ chức cho tối đa 300 người tham gia OnMeeting / 1 cuộc họp
– Không giới hạn số lượng cuộc họp.
– Mời/tham gia cuộc họp qua mã QR Code, qua link, qua mã phòng họp.
– Hỗ trợ nhắn tin riêng tư hoặc theo nhóm trong cuộc họp.
– Tích hợp Bảng trắng và tính năng thuyết trình

690.000

License Onmeeting Enterprise

– Tổ chức cho tối đa 1000 người tham gia OnMeeting / 1 cuộc họp
– Không giới hạn số lượng cuộc họp.
– Mời/tham gia cuộc họp qua mã QR Code, qua link, qua mã phòng họp.
– Hỗ trợ nhắn tin riêng tư hoặc theo nhóm trong cuộc họp.
– Tích hợp Bảng trắng và tính năng thuyết trình

2.690.000

LICENSE ONMEETING ENTERPRISE PLUS

– Tổ chức cho tối đa 200 người tham gia OnMeeting /1 cuộc họp
– Không giới hạn số lượng cuộc họp.
– Mời/tham gia cuộc họp qua mã QR Code, qua link, qua mã phòng họp
– Bảo mật phòng họp qua xác thực OTP
– Hỗ trợ nhắn tin riêng tư hoặc theo nhóm trong cuộc họp.
– Tích hợp Bảng trắng và tính năng thuyết trình
– Hỗ trợ vận hành trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ 24/7/365

So sánh OnMeeting với những giải pháp khác

Tính năng OnMeeting Giải pháp khác
Size/weight 465mm* 91mm* 57mm/1.3kg Bigger and heavier
Sensor Type 1/2.3 inch CMOS, 12.3MP
FOV 120° 120°
Pan/Tilt Up 15°, Down 15 No
Zoom 5X Digital 4X Digital
Frame rate 4K@30fps 4K
Out volume power 10W * 1 90 dB @ 0.5m or 5Wx2 (96 dB)
Number of Microphones 6 2-6
Pickup Range 8m 2m -- 5m
Pickup Angle 180° front -
Camera Presets 3 3-10
Power 12V - 20W 12VDC/5A or 48V/0.7A
Basic Features Auto framing
Face detection
Voice localization
Auto framing
Voice localization
Other Features Android 8.0 (4GB RAM - 16GB ROM)
Screen Share 4 screen
Compatible with 3rd party software
Remote control function
No

So sánh OnMeeting với những giải pháp khác

Tính năng OnMeeting Giải pháp khác
Size/weight 465mm* 91mm* 57mm/1.3kg Bigger and heavier
Sensor Type 1/2.3 inch CMOS, 12.3MP
FOV 120° 120°
Pan/Tilt Up 15°, Down 15 No
Zoom 5X Digital 4X Digital
Frame rate 4K@30fps 4K
Out volume power 10W * 1 90 dB @ 0.5m or 5Wx2 (96 dB)
Number of Microphones 6 2-6
Pickup Range 8m 2m -- 5m
Pickup Angle 180° front -
Camera Presets 3 3-10
Power 12V - 20W 12VDC/5A or 48V/0.7A
Basic Features Auto framing
Face detection
Voice localization
Auto framing
Voice localization
Other Features Android 8.0 (4GB RAM - 16GB ROM)
Screen Share 4 screen
Compatible with 3rd party software
Remote control function
No

Interested in the OnMeeting device or OnMeeting app? Want to know more? Let’s us assist you.

Plus, as a gesture of appreciation, we would like to offer you a special discount!