logo

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
HIỆN NAY THẬT ĐƠN GIẢN!

Chuẩn bị phòng họp trực tuyến của bạn chỉ trong vài phút, với âm thanh chân thực và hình ảnh sắc nét. Cài đặt thiết bị OnMeeting ở bất cứ đâu bạn muốn trong phòng họp. Kết nối bất kỳ thiết bị nào bạn muốn sử dụng. Mời những người tham gia cuộc họp của bạn cùng tham gia. Người tham gia có thể sử dụng bất kỳ thiết bị nào họ muốn để tham gia cuộc họp.
Trải nghiệm khoảnh khắc đầy cảm hứng và bắt đầu chia sẻ ý tưởng của bạn, giao tiếp với nhau và tương tác từ xa.

Hãy dùng thử ứng dụng OnMeeting. Hỗ trợ tất cả các tính năng bạn có thể cần cho cuộc họp trực tuyến hoặc đào tạo từ xa.

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
HIỆN NAY THẬT ĐƠN GIẢN!

Chuẩn bị phòng họp trực tuyến của bạn chỉ trong vài phút, với âm thanh chân thực và hình ảnh sắc nét. Cài đặt thiết bị OnMeeting ở bất cứ đâu bạn muốn trong phòng họp. Kết nối bất kỳ thiết bị nào bạn muốn sử dụng. Mời những người tham gia cuộc họp của bạn cùng tham gia. Người tham gia có thể sử dụng bất kỳ thiết bị nào họ muốn để tham gia cuộc họp. Trải nghiệm khoảnh khắc đầy cảm hứng và bắt đầu chia sẻ ý tưởng của bạn, giao tiếp với nhau và tương tác từ xa.

Hãy dùng thử ứng dụng OnMeeting. Hỗ trợ tất cả các tính năng bạn có thể cần cho cuộc họp trực tuyến hoặc đào tạo từ xa.

Muốn tìm hiểu thêm?

TẢI XUỐNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PDF

THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG ONMEETING

THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG ONMEETING

GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT