logo

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG DỊCH VỤ HỌP TRỰC TUYẾN ONMEETING

Nhằm đảm bảo an toàn cho Trang Web và bảo mật thông tin Khách Hàng, Dịch vụ ONMEETING đưa ra các chính sách bảo mật thông tin Khách Hàng khi đăng ký sử dụng Dịch vụ trên Trang Web.

FTI có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này tại bất kỳ thời điểm nào. Các nội dung sau điều chỉnh sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên Trang Web mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Khách Hàng vui lòng truy cập Trang Web và T&C thường xuyên để cập nhật các điều chỉnh của FTI đối với chính sách bảo mật thông tin này.

1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin Khách Hàng qua Trang Web sẽ giúp FTI:

 • Ghi nhận thông tin đăng ký sử dụng Dịch vụ nhằm cung cấp Dịch vụ theo đúng nhu cầu của Khách Hàng và phù hợp với khả năng đáp ứng của FTI;
 • Nhanh chóng cập nhật các chương trình khuyến mại đối với Dịch vụ ONMEETING; và
 • Hỗ trợ Khách Hàng khi có khiếu nại về Dịch vụ một cách nhanh nhất.

2. Phạm vi thu thập thông tin

Trang Web sẽ thu thập các thông tin của Khách Hàng bao gồm:

 • Họ và tên
 • Email
 • Điện thoại
 • Địa chỉ
 • Gói Dịch vụ
 • Số lượng gói Dịch vụ
 • Một số thông tin bổ sung khác (nếu có) 

3. Phạm vi sử dụng thông tin

FTI coi trọng việc bảo mật thông tin Khách Hàng, theo đó, FTI cam kết chỉ sử dụng thông tin Khách Hàng cho mục đích cung cấp Dịch vụ. Đồng thời, FTI cam kết không tiết lộ thông tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp:

 • Được sự đồng ý trước bằng văn bản của Khách Hàng;
 • Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của FTI và các bên liên quan của FTI. Để làm rõ, FTI chỉ tiết lộ thông tin Khách Hàng khi đảm bảo các thông tin đó có thể bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của FTI và các bên liên quan của FTI. Các thông tin này sẽ được FTI tiết lộ một cách hợp pháp theo quy định pháp luật;
 • Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, lệnh của tòa án phù hợp với quy định pháp luật; và/hoặc
 • Trong một số trường hợp cần thiết phải cung cấp thông tin Khách Hàng, như các chương trình khuyến mại có sự tài trợ của một bên thứ ba. FTI sẽ thông báo cho Khách Hàng trước khi thông tin Khách Hàng được tiết lộ. Khách Hàng có quyền quyết định đồng ý hay không đồng ý về việc tiết lộ thông tin Khách Hàng nêu tại Điều này.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

FTI sẽ lưu trữ thông tin Khách Hàng trên hệ thống nội bộ của FTI cho đến khi (i) FTI ngừng cung cấp Dịch vụ cho Khách Hàng; (ii) FTI hoàn thành mục đích thu thập thông tin Khách Hàng; hoặc (iii) Khách Hàng có yêu cầu hủy/xóa bỏ thông tin đó.

5. Thông tin đơn vị thu thập và quản lý thông tin Khách Hàng

Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT 

Địa chỉ: Lô L.29B-31B-33B Đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, VN

Tel: (84-28) 7300 2222                   Hotline: 19006973

Email: fti.support@fpt.com.vn hoặc ftel.fti.onmeeting@fpt.com.vn

6. Phương tiện, công cụ để Khách Hàng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin

Khách Hàng có thể tiếp cận và chỉnh sửa thông tin Khách Hàng bằng cách truy cập vào Trang Web hoặc liên hệ với FTI qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên Trang Web.

7. Cam kết bảo mật thông tin Khách Hàng

FTI cam kết bảo mật thông tin Khách Hàng do FTI thu thập và quản lý. FTI cam kết không trao đổi, mua bán thông tin Khách Hàng vì mục đích thương mại. Mọi sự tiết lộ và sử dụng thông tin Khách Hàng đều sẽ được FTI cam kết thực hiện theo đúng chính sách bảo mật thông tin của FTI tại từng thời điểm.

 • Để bảo mật thông tin Khách Hàng một cách tốt nhất, FTI khuyến nghị Khách Hàng hạn chế truy cập tài khoản bằng đăng nhập tự động, lưu ý chế độ sao lưu password và đảm bảo đăng xuất tài khoản khi sử dụng chung thiết bị. FTI không chịu trách nhiệm khi thông tin Khách Hàng bị rò rỉ do lỗi bảo mật tài khoản của Khách Hàng (dù là vô ý hay cố ý).
 • Chính sách bảo mật thông tin này chỉ áp dụng đối với các thông tin Khách Hàng cung cấp trên Trang Web và do FTI thu thập, quản lý. Mọi thông tin Khách Hàng cung cấp trên (các) trang web hoặc địa chỉ khác đều không thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách bảo mật thông tin này.

8. Liên kết đến website khác

Trang Web cung cấp một số liên kết tới (các) trang web hoặc nguồn dữ liệu khác. Khách Hàng tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. FTI không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang web và nguồn dữ liệu liên kết này. FTI không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang web và nguồn dữ liệu liên kết nêu trên.

9. Liên kết từ website khác

FTI không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ Internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Trang Web sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện/ hiển thị mặc định của Trang Web khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của FTI.

10. Miễn trừ trách nhiệm

 • Thông tin hiển thị trên Trang Web không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm nào của FTI đối với sự phù hợp của Dịch vụ mà Khách Hàng đã lựa chọn.
 • FTI không đưa ra đảm bảo rằng Trang Web sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và cập nhật của các thông tin hiển thị trên Trang Web.
 • Khi truy cập vào Trang Web, Khách Hàng mặc nhiên đồng ý rằng FTI, nhà cung cấp, đối tác liên kết của FTI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc: (1) Sử dụng các thông tin hiển thị trên Trang Web; (2) các truy cập kết nối từ Trang Web; (3) Đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khách hàng thường xuyên của FTI.
 • Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.