logo

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỌP TRỰC TUYẾN ONMEETING

Nhằm đảm bảo an toàn cho website www.onmeeting.com.vn và bảo mật thông tin Khách Hàng, dịch vụ OnMeeting đưa ra các chính sách bảo mật thông tin Khách Hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên ứng dụng OnMeeting hoặc truy cập website www.onmeeting.com.vn.
FTI có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này tại bất kỳ thời điểm nào. Các nội dung sau điều chỉnh sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên Trang Web mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Khách Hàng vui lòng truy cập Trang Web, ứng dụng OnMeeting và T&C thường xuyên để cập nhật các điều chỉnh của FTI đối với chính sách bảo mật thông tin này.

I.          CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Tiêu chuẩn dịch vụ:
  1. Tiêu chuẩn chất lượng hệ thống
   • Quản lý hệ thống
   • Hệ thống OnMeeting hoạt động thông qua nền tảng điện toán đám mây HiGio Cloud được đặt tại Trung tâm dữ liệu FPT tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.
   • Trung tâm dữ liệu FPT (FPT Data Center) là trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam được công nhận tiêu chuẩn UPTIME TIER III của tổ chức Uptime Institute có trụ sở tại Mỹ. Các chứng nhận Quốc tế: 
   • ISO 9001:chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng
   • ISO 50001:chuẩn về Hệ thống quản lý năng lượng  ( điện, ánh sáng,…)
   • ISO 27001: chuẩn về Hệ thống quản lý bảo mật thông tin\
   • Hệ thống điện toán đám mây HiGioCloud của FPT được xây dựng dựa trên nền tảng ảo hoá VMWare, lưu trữ theo chuẩn của Nimble Storage và sao lưu theo chuẩn Veam với cam kết đảm bảo 99.99%
   • Quản lý, khai thác
   • Đảm bảo hệ thống không bị tấn công xâm nhập, lây lan virus, phần mềm độc hại từ bên ngoài; cũng như ngăn chặn, không để phát tán virus, phần mềm độc hại từ các thiết bị ngoại vi khác
   • Giám sát, kiểm tra nội dung và băng thông truy cập, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm.
   • Bảo mật hệ thống
   • Duy trì, cập nhật thường xuyên đối với hệ thống bảo mật (thiết bị tường lửa, phần mềm phòng chống virus, trojan, thiết bị phát hiện và ngăn chặn xâm nhập trái phép và các thiết bị chuyên dụng có liên quan khác) để bảo đảm an toàn, bảo mật cho dịch vụ.
   • Tất cả các máy chủ, máy trạm được cài đặt phần mềm diệt virus.
   • Chương trình diệt virus phải luôn được cập nhật kịp thời các bản sửa lỗi, cơ sở dữ liệu các mẫu virus mới và phải được đặt ở chế độ quét thường xuyên.
   • Quản lý bản quyền phần mềm
   • Các phần mềm, chương trình ứng dụng sử dụng cho Dịch vụ phải có bản quyền sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra định kỳ
 • OnMeeting tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý kỹ thuật, triển khai, vận hành và khai thác sử dụng dịch vụ theo các quy định tối thiểu 06 tháng một lần
 • Các nội dung kiểm tra:
 • Tình hình sử dụng thiết bị, sử dụng ứng dụng của dịch vụ.
 • Hoạt động của hệ thống máy chủ, máy trạm, các dịch vụ (cập nhật các bản sửa lỗi, dung lượng ổ cứng, hiệu năng sử dụng và các hoạt động có liên quan).
 • Tình hình an ninh bảo mật hệ thống, đánh giá hiệu quả (khả năng phát hiện và ngăn chặn) của hệ thống bảo mật.
 • Kiểm tra công tác sao lưu, lưu trữ, phục hồi dữ liệu.
 • Quản lý hồ sơ: ghi nhật ký, cập nhật, tổng hợp thiết bị, báo cáo,…
 • Các vấn đề phát hiện sau khi kiểm tra phải được tổng hợp, đánh giá phân tích mức độ ảnh hưởng với hoạt động của Dịch vụ và lập kế hoạch khắc phục xử lý.
 • Tiêu chuẩn chăm sóc khách hàng và giải quyết sự cố, khiếu nại
 • Quy định chung
 • Mục đích và yêu cầu:
 • Mục đích: Quy định trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu, khiếu nại đối với khách hàng.
 • Yêu cầu: Đề ra các biện pháp khắc phục, cải tiến chất lượng mạng và dịch vụ trên cơ sở thu thập và phân tích phản ánh của Khách hàng.
 • Phạm vi áp dụng:
 • Qui định này áp dụng cho các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc tế FPT trong việc giải quyết yêu cầu, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến dịch vụ.
 • Định nghĩa:
 • Yêu cầu của Khách hàng: là những đề nghị của khách hàng cần giải đáp thông tin về dịch vụ, chính sách giá, chính sách khuyến mãi,…
 • Khiếu nại của Khách hàng: là phản ánh về sự không hài lòng, những thắc mắc khiếu nại của Khách hàng về chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ và các khiếu nại khác gửi đến Dịch vụ qua các hình thức thư, email, điện thoại, website,…
 • Khiếu nại về chất lượng dịch vụ: liển quan đến các sự cố kỹ thuật, chất lượng Dịch vụ không đảm bảo.
 • Khiếu nại khác: liên quan đến thái độ phục vụ của nhân viên trong quá trình giải đáp về Dịch vụ cho Khách hàng.
 • Yêu cầu đối với nhân viên tiếp nhận và giải quyết yêu cầu:
 • Khi tiếp nhận khiếu nại của Khách hàng phải giải quyết theo đúng trình tự quy định.
 • Có thái độ sẵn sàng giúp đỡ Khách hàng khi có vướng mắc cần giải quyết. Không được từ chối tiếp nhận khiếu nại, đùn đẩy trách nhiệm cho các đơn vị khác hoặc nhân viên khác.
 • Có ý thức trách nhiệm cao, chủ động liên hệ với Khách hàng trong quá trình giải quyết, không thất hẹn, lỡ hẹn với Khách hàng trừ trường hợp bất khả kháng, có thái độ hòa nhã, khéo léo khi tiếp xúc, trao đổi với Khách hàng.
 • Thực hiện theo đúng các qui định về tra cứu và xử lý số liệu, biết khai thác, phân tích thông tin liên quan để tìm ra nguyên nhân dẫn tới khiếu nại để có thể trả lời ngay khiếu nại của Khách hàng.
 • Trong quá trình giải quyết khiếu nại nhân viên tham gia phải thực hiện chế độ bảo mật số liệu và thông tin Khách hàng.
 • Chỉ sử dụng số liêu khách hàng cho công tác giải quyết khiếu nại. Nghiêm cấm sử dụng số liệu vào mục đích khác.
 • Yêu cầu đối với hệ thống giải quyết khiếu nại:
 • Trang web hỗ trợ phải có giao diện thân thiện để khách hàng theo dõi và tra cứu từng trường hợp khiếu nại cụ thể.
 • Đảm bảo luôn có khai thác viên trực điện thoại tiếp nhận giải quyết khiếu nại và trả lời khách hàng.
 • Hệ thống tiếp nhận và giải quyết yêu cầu phải tổng hợp số liệu khiếu nại theo tuần, tháng, quý, năm để đánh giá chất lượng Dịch vụ.
 • Thời gian xử lý khiếu nại:
 • Thời hạn gửi yêu cầu xác minh nguyên nhân phát sinh khiếu nại cho đơn vị phối hợp giải quyết 60 phút kể từ khi nhận đầy đủ thông tin.
 • Thời gian trả lời Khách hàng không quá 120 phút kể từ khi nhận được trả lời của các đơn vị liên quan.
 • Thời hạn giải quyết khiếu nại là thời gian toàn trình để giải quyết 1 khiếu nại kể từ khi tiếp nhận đến khi có kết luận trả lời và có thể quy định cụ thể từng loại khiếu nại để giải quyết nhưng không được vượt quá thời hạn qui định này.
 • Các trường hợp khiếu nại ảnh hưởng đến thông tin của Khách hàng, thời hạn giải quyết không được vượt quá 1 ngày.
 • Các khiếu nại về thanh toán dịch vụ không được quá 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.
 • Các khiếu nại về chất lượng dịch vụ và các khiếu nại khác không quá 07 ngày.
 • Những trường hợp khiếu nại chưa giải quyết xong do phụ thuộc vào các nguyên nhân khách quan, đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại phải liên hệ giải thích, xin lỗi và hẹn thời gian trả lời cho Khách hàng.
 • Hồ sơ lưu trữ:
 • Hình thức lưu trữ: lưu trữ hồ sơ trên hệ thống và bằng giấy đối với các văn bản liên quan.
 • Thời gian lưu trữ: phải được lưu trữ tối thiểu 01 năm kể từ khi kết thúc khiếu nại.
 • Chỉ tiêu chất lượng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại:
 • Tỷ lệ khiếu nại được báo nhận đảm bảo thời gian như qui định.
 • Tỷ lệ cuộc gọi tới số điện thoại tiếp nhận khiếu nại phải có trả lời trong vòng 30 giây.
 • Tỷ lệ khiếu nại được xác minh đảm bảo thời gian như qui định.
 • Tỷ lệ các khiếu nại được trả lời đảm bảo thời gian như qui định.
 • Quy trình tiếp nhận và giải quyết sự cố, khiếu nại
 • Hình thức tiếp nhận yêu cầu và khiếu nại của Khách hàng:
 • Khách hàng có thể sử dụng các hình thức điện thoại, email, web, văn bản,…và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trực tiếp tới để yêu cầu cung cấp thông tin và khiếu nại.
 • Trường hợp những yêu cầu, khiếu nại có đầy đủ cơ sở trả lời nhân viên tiếp nhận giải thích để khách hàng nắm được các chính sách của dịch vụ hoặc các vấn đề liên quan.
 • Trường hợp không đủ cơ sở để kết luận hoặc sau khi giải quyết khách hàng không hai lòng nhân viên tiếp nhận khiếu nại phải chuyển tiếp gửi sang cán bộ quản lý cấp cao hơn và các bộ phận có liên quan để phối hợp tìm nguyên nhân và giải quyết cho khách hàng trong thời gian qui định.
 • Các bước giải quyết khiếu nại:
 • Phân loại khiếu nại: sau khi tiếp nhận khiếu nại, đơn vị giải quyết phải tiến hành phân loại thành các loại sau:
 • Chính sách dịch vụ.
 • Chất lượng dịch vụ.
 • Các khiếu nại khác.
 • Điều tra xác minh:
 • Gửi đến các đơn vị trong/ngoài công ty yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ giải quyết khiếu nại của khách hàng.
 • Thu thập, xử lý các thông tin và làm văn bản trả lời khách hàng bằng văn bản/email/điện thoại.
 • Kiểm tra, theo dõi công tác giải quyết khiếu nại:
 • Phụ trách đơn vị giải quyết khiếu nại kiểm tra định kỳ (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm) việc giải quyết khiếu nại để đảm bảo khiếu nại được giải quyết kịp thời và hiệu quả. Sau khi kiểm tra cần lưu lại thông tin và cập nhật cơ sở dữ liệu của khách hàng.
 • Phân tích thông tin tổng hợp giải quyết khiếu nại:
 • Các phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ.
 • Các phản hồi đề nghị dịch vụ cải tiến, mở rộng thêm tính năng,…
 • Quy trình sử dụng phần mềm OnMeeting:
 • Tải và cài đặt ứng dụng OnMeeting
 • Tại trang chủ www.onmeeting.com.vn người dùng chọn “Tải ứng dụng”
 • Sau khi tải ứng dụng, người dùng mở và cài đặt theo hướng dẫn.
 • Đăng ký thông tin để tạo tài khoản OnMeeting
 • Sau khi cài đặt ứng dụng, người dùng mở ứng dụng và chọn “Đăng nhập”
 • Chọn mục “Đăng ký” nếu bạn chưa có tài khoản
 • Tại giao diện Đăng ký, người dùng cần điền đầy đủ các thông tin sau:
 • Họ và Tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Mật khẩu
 • Quốc gia
 • Sau khi hoàn tất điền thông tin, người dùng chọn Đăng ký đồng nghĩa với việc người dùng đồng ý với tất cả các quy định về Điều khoản sử dụng dịch vụ và Chính sách bảo mật thông tin của OnMeeting.
 • Hệ thống sẽ gửi thông tin xác thực tài khoản về địa chỉ email và số điện thoại người dùng đăng ký để hoàn tất xác thực tài khoản.
 • Quyền lợi khi sử dụng dịch vụ qua tài khoản miễn phí
 • Ngay khi hoàn tất đăng ký tài khoản, Người Sử Dụng đã có thể sử dụng phần mềm họp trực tuyến OnMeeting hoàn toàn miễn phí với tất cả tính năng, quyền lợi và ưu đãi của các tài khoản có phí. Tuy nhiên cuộc họp của người dùng sẽ bị giới hạn với 100 người tham gia và 40 phút cho mỗi cuộc họp.
 • Quyền lợi khi sử dụng dịch vụ qua tài khoản có phí (Basic, Pro, Enterprise)
 • Để nâng cấp tài khoản có phí (Basic, Pro, Enterprise) từ tài khoản miễn phí, người dùng cần thực hiện chọn gói dịch vụ phù hợp và thanh toán trên trang chủ website www.onmeeting.com.vn qua các cổng thanh toán VNPay, MoMo, Apple Store.
 • Tuỳ gói dịch vụ có phí mà người dùng chọn sẽ được hưởng ưu đãi tương ứng.
 • Các nội dung cấm thực hiện khi sử dụng phần mềm OnMeeting:

Khi sử dụng ứng dụng OnMeeting, Người Sử Dụng không được thực hiện các hành vi sau:

 • Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, truyền đưa thông tin trên ứng dụng họp OnMeeting nhằm mục đích:
 • Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân;
 • Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
 • Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;
 • Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định.
 • Lợi dụng việc sử dụng OnMeeting nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào.
 • Khi giao tiếp với người dùng hoặc Người Sử Dụng khác, Người Sử Dụng không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.
 • Người Sử Dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người Sử Dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
 • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).
 • Lợi dụng ứng dụng OnMeeting để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 • Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống OnMeeting.
 • Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của FPT.
 • Giới hạn trách nhiệm:
 • FPT sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình Người Sử Dụng sử dụng ứng dụng OnMeeting.
 • Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai … người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. FPT cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên FPT sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
 • FPT hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Người Sử Dụng với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng OnMeeting. Khi Người Sử Dụng giao dịch với bên thứ 3, Người Sử Dụng đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.
 • Trách nhiệm pháp lý của FPT cho bất kỳ thiệt hại nào của Người Sử Dụng sẽ không vượt quá số tiền FPT nhận được từ Người Sử Dụng khi sử dụng OnMeeting.

II.       MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Ứng dụng họp trực tuyến OnMeeting và Website www.onmeeting.com.vn sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Người dùng
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và người quản trị ứng dụng OnMeeting
 • Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người dùng.
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động trên nền tảng OnMeeting
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: ứng dụng OnMeeting có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người dùng

III.     PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

 1. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Ứng dụng OnMeeting bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ người dùng, thông tin các gói dịch vụ đang sử dụng, hình ảnh người dùng tải lên trên ứng dụng. Đây là các thông tin mà OnMeeting cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để OnMeeting liên hệ xác nhận khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các người dùng.
 2. Các người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ứng dụng OnMeeting về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 3. Khi tiến hành thu thập thông tin sẽ phải thông báo với Người sử dụng, tham gia vào mạng xã hội:
  1. Trường hợp người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin: có thể tạo lập tài khoản cá nhân để tham gia vào sử dụng các tiện ích của mạng xã hội trong phạm vi theo thỏa thuận đã đồng ý khi tiến hành tạo lập tài khoản.
  1. Trường hợp người sử dụng không đồng ý: không phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với trang mạng xã hội.
 4. Thông tin nhận dạng cá nhân

Trong quá trình sử dụng OnMeeting của FPT, chúng tôi có thể yêu cầu Người Sử Dụng cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân để liên lạc hoặc nhận dạng người dùng (“Thông Tin Cá Nhân”). Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên của người dùng, nước cư trú, địa chỉ email và địa chỉ website.

 • Thông tin nhận dạng không mang tính cá nhân
  • Khi Người Sử Dụng sử dụng OnMeeting (cho dù sử dụng trên máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet, trên Trang web hoặc trên website của một trong những đối tác của chúng tôi hoặc bên thứ ba khác), chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến việc Người Sử Dụng sử dụng các OnMeeting và thông tin mà trình duyệt của chúng tôi gửi bất cứ khi nào người dùng truy cập một trang web hoặc dịch vụ trực tuyến, bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ Internet Protocol (IP) máy tính của Người Sử Dụng, loại trình duyệt, trang web Người Sử Dụng đã ghé thăm trước đó, và các thông tin mà Người Sử Dụng tìm kiếm.
  • Khi Người Sử Dụng sử dụng một tiện ích hoặc công cụ được đề nghị bởi chúng tôi, cho dù trên máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet, trên Trang web hoặc trên một trang web của bên thứ ba, bao gồm trang web thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi Người Sử Dụng, chúng tôi có thể ghi lại các dữ liệu liên quan đến hoạt động đó, việc sử dụng công cụ hoặc tiện ích hoặc bất kỳ tài khoản khác liên quan đến dữ liệu.
  • Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng “cookies” để thu thập thông tin. Mỗi cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ mà chúng tôi chuyển vào đĩa cứng máy tính của người dùng với mục đích lưu giữ hồ sơ. Người Sử Dụng có thể trình duyệt, bằng cách lựa chọn trình duyệt, để ngăn chặn việc chấp nhận cookie, hoặc để nhắc Người Sử Dụng trước khi chấp nhận một cookie từ website mà Người Sử Dụng truy cập vào. Nếu Người Sử Dụng không chấp nhận cookie, tuy nhiên, Người Sử Dụng có thể không sử dụng tất cả các phần của Trang web hoặc tất cả các tính năng của OnMeeting.
  • Chúng tôi có thể cung cấp các đường dẫn ở định dạng cho phép chúng tôi theo dõi xem các đường dẫn.
 • Hướng dẫn người dùng xóa tài khoản ra khỏi hệ thống của OnMeeting
  • Khi Người Sử Dụng tiến hành nhấn xóa tài khoản trên ứng dụng OnMeeting Mobile, OnMeeting sẽ tiến hành xóa toàn bộ dữ liệu của bạn trên hệ thống ngay lập tức. Tuy nhiên, Người Sử Dụng cần lưu ý rằng, việc xóa tài khoản đồng nghĩa với Người Sử Dụng không thể khôi phục lại dữ liệu của mình trên OnMeeting. Do đó, Người Sử Dụng cần cân nhắc thật kỹ trước khi thực hiện hành động này.
  • Nếu cuối cùng Người Sử Dụng vẫn quyết định xóa tài khoản và thu hồi quyền truy cập đối với ứng dụng OnMeeting, Người Sử Dụng có thể thực hiện xóa tài khoản ra khỏi hệ thống OnMeeting. 

IV.     PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

 • Chúng tôi có quyền tiết lộ bất cứ thông tin thu được bởi chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến Thông Tin nhận dạng Cá Nhân và Thông tin Nhận dạng Không Mang Tính Cá Nhân, (i) theo quy định của pháp luật hoặc của cơ quan nhà nước; hoặc (ii) trong trường hợp khẩn cấp; hoặc (iii) cho pháp nhân kế thừa liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, phá sản hoặc bán lại toàn bộ hoặc một phần tài sản đáng kể của chúng tôi.
 • Thông tin của người dùng có thể được xử lý hoặc chuyển ra khỏi Việt Nam, nơi mà luật bảo mật có thể không bảo vệ như luật bảo mật ở Việt Nam.

V.       THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

 • Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía người dùng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của OnMeeting

VI.     ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

 • CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT
 • Trụ sở chính: Lô L.29B-31B-33B đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

VII.  PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

 1. Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu OnMeeting thực hiện việc này.
 2. Để bảo mật thông tin Khách Hàng một cách tốt nhất, OnMeeting khuyến nghị Khách Hàng hạn chế truy cập tài khoản bằng đăng nhập tự động, lưu ý chế độ sao lưu password và đảm bảo đăng xuất tài khoản khi sử dụng chung thiết bị. OnMeeting không chịu trách nhiệm khi thông tin Khách Hàng bị rò rỉ do lỗi bảo mật tài khoản của Khách Hàng (dù là vô ý hay cố ý).
 3. Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Ứng dụng OnMeeting. Khi tiếp nhận những phản hồi này, OnMeeting sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
  1. Email liên hệ: fti.onmeeting@fpt.com.vn
  1. Điện thoại liên hệ: 1900 6973

VIII.                  CAM KẾT

 1. Thông tin cá nhân của người dùng trên OnMeeting được OnMeeting cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của OnMeeting. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 2. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.
 3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, OnMeeting sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.
 4. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của OnMeeting.
 5. Ban quản trị OnMeeting yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là người dùng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị OnMeeting không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 6. Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ thông tin của Người Sử Dụng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an toàn được thiết kế để bảo vệ thông tin của Người Sử Dụng từ việc truy cập và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm rằng những thông tin cá nhân của Người Sử Dụng hoặc các thông tin liên lạc riêng tư luôn riêng tư và an toàn.
 7. Chính sách bảo mật thông tin này chỉ áp dụng đối với các thông tin Khách Hàng cung cấp trên website www.onmeeting.com.vn và ứng dụng OnMeeting thu thập, quản lý. Mọi thông tin Khách Hàng cung cấp trên (các) trang web hoặc địa chỉ khác đều không thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách bảo mật thông tin này.